Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


2015-11-13

Автор: Юр-відділ ДЗМД(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості:


1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 27-42-51.

1.6. Електронна поштова адреса емітента lix@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення


Згідно протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод мінеральних добрив» №8 від 12.11.2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод мінеральних добрив» (далі по тексту - ПАТ «ДЗМД») було прийнято наступні рішення:

- відкликати (припинити повноваження) Мартіянова Павла Федоровича (паспорт: серія АО № 134261 виданий Заводським РВ у м.Дніпродзержинську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 13.09.2013 року) з посади генерального директора ПАТ «ДЗМД». Мартіянов П.Ф. перебував на посаді генерального директора з 13.11.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрати Мартіянова Павла Федоровича (паспорт: серія АО № 134261 виданий Заводським РВ у м.Дніпродзержинську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 13.09.2013 року) генеральним директором ПАТ «ДЗМД» строком на 3 роки. Мартіянов П.Ф. перебував на наступних посадах: генеральний директор ПАТ «ДЗМД». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

Рішення про відкликання (припинення повноважень) та обрання вищезазначених посадових осіб було прийняте Наглядовою радою ПАТ «ДЗМД» на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень генерального директора ПАТ «ДЗМД».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.


3. Підпис


3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор (підпис) Мартіянов Павло Федорович.


13.11.2015