Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


2015-04-10

Автор: Юр-відділ ДЗМД(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості:


1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емітента lix@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення


Згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод мінеральних добрив» №1 від 10.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод мінеральних добрив» (далі по тексту - ПАТ «ДЗМД») було прийнято наступні рішення:

- припинення повноважень Лісковського Сергія Федоровича (паспорт: серія МК № 648100, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.12.1997 року) на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Лісковський С.Ф. перебував на посаді Голови Наглядової ради з 13.04.2012 року. Володіє пакетом акцій у розмірі 14,999% (3623 акція).

- припинення повноважень Калмикова Олега Iвановича (паспорт: серія ММ № 437759, виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харкiвській області 04.01.2000 року) на посаді Секретаря Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Калмиков О.І перебував на посаді Секретаря Наглядової ради з 19.04.2013 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Івахненко Сергія Гнатовича (паспорт: серія НС № 205000, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 10.12.1996 року) на посаді члена Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Івахненко С.Г. перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.10.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Царенко Оксани Вячеславівни (паспорт: серія СА № 674939, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 22.01.1998 року) на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД». Царенко О.В. перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 04.04.2013 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Кармазіної Наталії Вячеславівни (паспорт: серія МА № 728083, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.10.2009 року) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД». Кармазіна Н.В. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 13.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Білоус Світлани Іванівни (паспорт: серія АА № 714148, виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 20.02.1998 року) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД». Білоус С.І. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 13.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Лісковського Сергія Федоровича (паспорт: серія МК № 648100, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.12.1997 року) членом Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» (протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» № 3 від 10.04.2015 року було обрано Головою Наглядової ради ПАТ «ДЗМД») строком на 3 роки. Лісковський С.Ф. перебував на наступних посадах: голова Наглядової ради та член Наглядової ради ПАТ «ДЗМД», президент АТ «Украгрохімхолдинг», президент Асоціації «Всеукраїнське об’єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», Голова Наглядової ради АТ «Стиль» Харківський будинок моделей одягу», Голова Наглядової ради СТОВ «Зернова компанія «Хорс», голова Наглядової ради ТОВ «Агрофест-Україна». Володіє пакетом акцій у розмірі 14,999% (3623 акція).

- обрано Калмикова Олега Iвановича (паспорт: серія ММ № 437759, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвській області 04.01.2000 року) членом Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» (протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» № 3 від 10.04.2015 року було обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ «ДЗМД») строком на 3 роки. Калмиков О.І. перебував на наступних посадах: секретар Наглядової ради та член Наглядової ради ПАТ «ДЗМД», секретар Наглядової ради АТ «Еко-Азот», перший заступник генерального директора ПАТ «ДЗМД» зi збиту та маркетингу, директор ТОВ «СП «Новий Корогод-Агро». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Івахненко Сергія Гнатовича (паспорт: серія НС № 205000 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 10.12.1996 року) членом Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» строком на 3 роки. Івахненко С.Г. перебував на наступних посадах: член Наглядової ради ПАТ «ДЗМД», генеральний директор ТОВ «Варта». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Царенко Оксану Вячеславівну (паспорт: серія СА № 674939, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 22.01.1998 року) членом Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД» (протоколом засідання Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД» № 1 від 10.04.2015 року було обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД») строком на 3 роки. Царенко О.В. перебувала на наступних посадах: голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД», завідуюча кафедри обліку і аудиту в Академії муніципального управління, м. Київ. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Кармазіну Наталію Вячеславівну (паспорт: серія МА № 728083, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.10.2009 року) членом Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД» строком на 3 роки. Кармазіна Н.В. перебувала на наступних посадах: член Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД», директор ТОВ «Украгрохімхолдинг». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Білоус Світлану Іванівну (паспорт: серія АА № 714148, виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 20.02.1998 року) членом Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД» строком на 3 роки. Білоус С.І. перебувала на наступних посадах: член Ревізійної комісії ПАТ «ДЗМД», головний бухгалтер ТОВ «Агрофест-Україна», головний бухгалтер АТ «Украгрохімхолдинг», головний бухгалтер ТОВ «СП «Новий Корогод-Агро». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

Рішення про припинення повноважень та обрання вищезазначених посадових осіб було прийняте Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Ревізійною комісією ПАТ «ДЗМД» на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.


3. Підпис


3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор (підпис) Мартіянов Павло Федорович.