Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


2013-04-19

Автор: Юр-відділ ДЗМД(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості:


1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емітента yurist@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення


Маляра Петра Адамовича (паспорт: серія НА № № 144614, виданий Волочинським РВ УМВС України в Хмельницькій області 14.08.1996 року) протоколом чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДЗМД» №1 від 19.04.2013 року було відкликано (звільнено) з посади Секретаря Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Маляр П.А. перебував на посаді Секретаря Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» 1 рік. Маляр П.А. не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ДЗМД».

Калмикова Олега Iвановича (паспорт: серія ММ № 437759, виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харкiвській області 04.01.2000 року) протоколом чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДЗМД» №1 від 19.04.2013 року було обрано (призначено) членом Наглядової ради ПАТ «ДЗМД» (протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «ДЗМД»№ 6 від 19.04.2013 року було обрано (призначено) Секретарем Наглядової ради ПАТ «ДЗМД») строком на 2 роки. Калмиков О.І. перебував на наступних посадах: секретар Наглядової ради АТ «Еко-Азот», перший заступник генерального директора ПАТ «ДЗМД» зi збиту та маркетингу, член Наглядової ради ПАТ «ДЗМД», директор ТОВ «СП «Новий Корогод-Агро». Калмиков О.І. не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ДЗМД».

Рішення про відкликання (звільнення, припинення повноваження) та обрання (призначення) вищезазначених посадових осіб було прийняте на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.


3. Підпис


3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Мартіянов Павло Федорович.