Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентаДЗМУ 2013


2013-04-04

Автор: Юр-відділ ДЗМД(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості:


1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емітента yurist@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення


Царенко Оксану Вячеславівну (СА № 674939, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 22.01.1998 року) протоколом засідання Ревізійної комісії Товариства №1 від 04.04.2013 року було призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства на строк до 13.04.2015 року. Царенко О.В. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства та перебуває на даний час на посаді завідуючої кафедри обліку і аудиту в Академії муніципального управління, м. Київ. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Рішення про відкликання (звільнення, припинення повноваження) та обрання (призначення) вищезазначених посадових осіб було прийняте на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.


3. Підпис


3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Мартіянов Павло Федорович.