Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ДЗМУ (публ) зміна керівника 2012


2012-11-13

Автор: Юр-відділ ДЗМДПриватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емітента yurist@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Мартіянова Павла Федоровича (паспорт серія МК № 727841, виданий Первомайським РВ УМВС України в Харківській області 23 грудня 1997 року) протоколом засідання Наглядової ради Товариства №33/1 від 12.11.2012 року було відкликано з посади Генерального директора Товариства. Мартіянов П.Ф. перебував на посаді Генерального директора Товариства 9 років. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариство.

Мартіянова Павла Федоровича (паспорт серія МК № 727841, виданий Первомайським РВ УМВС України в Харківській області 23 грудня 1997 року) протоколом засідання Наглядової ради Товариства №33/1 від 12.11.2012 року було обрано на посаду Генерального директора Товариства на 3 роки. Мартіянов П.Ф. не перебуває на інших посадах. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Мартіянов Павло Федорович.