Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


2012-10-16

Автор: Юр-відділ ДЗМД(для розміщення у стрічці новин та опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дніпровський завод мінеральних добрив».

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31980517.

1.4. Місцезнаходження емітента – 51917, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емітента yurist@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення:

Савіна Едуарда Вікторовича (МК № 182652, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області18.06.1996 року) протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2 від 15.10.2012 року було звільнено з посади Голови Наглядової ради Товариства. Савін Е.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства 6 місяців. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариство.

Івахненка Сергія Гнатовича (НС № 205000 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 10.12.1996 року) протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №2 від 15.10.2012 року було призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства на 3 роки. Івахненко С.Г. перебуває на посаді генерального директора ТОВ «Варта». Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.


3. Підпис:

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Мартіянов Павло Федорович.